คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2014

รางวัลที่ 1 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

14ชื่อนักประดิษฐ์

นายเกรียงศักดิ์     งามแสน

ที่อยู่ 41  หมู่  15  ต.ชานุมาน  อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ  37210

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ

มีกรีดยางพาราที่ใช้อยู่ทั่วไป  ไม่มีชิ้นส่วนที่ช่วยป้องกันการบาดลึกเกินไปของคมมีดและปรับความหนาบางของรอยกรีดโดยตรงได้  การกรีดยางพาราให้ได้รอยกรีดที่ถูกลักษณะและตรงตามความต้องการจึงขึ้นอยู่กับความชำนาญเพียงอย่างเดียวแต่มีดกรีดยางพาราที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา  มีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการกรีดลึกเกินไปโดยตรง  และสามารถปรับตั้งคมมีดให้เกิดรอยกรีดที่หนา/บางตามที่ต้องการได้  โดยที่เกษตรกรไม่ต้องใช้ความชำนาญมากนัก  อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรกรีดยางพาราได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และลดปัญหาหน้ายางเสียหายและได้ผลผลิตที่ยาวนาน

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

 1. ใช้กรีดยางได้สะดวกรวดเร็ว  หน้ายางไม่เกิดความเสียหาย
 2. ช่วยให้ต้นยางพาราของเกษตรกรรักษาสภาพที่สามารถให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและยาวนานยิ่งขึ้น

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

   1. มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันการบาดลึกเกินไปของคมมีดได้โดยตรง
   2. สามารถปรับความลึก  ความหนาบางของการกรีดลำต้นยางพาราได้
   3. สามารถสำรองและเปลี่ยนใบมีดได้
   4. ใช้งานง่าย  ไม่ต้องฝึกนาน

15 16

รางวัลที่ 3 เครื่องผ่าผลหมาก Betel nut separator

171ชื่อนักประดิษฐ์

นายมานพ    แย้มแฟง

ที่อยู่  32  หมู่  9  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ

หมากเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไปในสภาพอากาศอบอุ่นถึงร้อนชื้น  จึงมีการปลูกหมากกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศกว่าแสนไร่  ผลผลิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแง่การบริโภคใช้เป็นยารักษาโรค  ใช้ในพิธีทาศาสนาและขนมธรรมเนียมประเพณี  และใช้ในอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  เช่น  ใช้มนอุตสาหกรรมทำสีต่างๆ  ใช้สกัดทำยารักษาโรค  ใช้สกัดทำยาฟอกหนัง  ใช้ย้อม แห  อวน  เพื่อให้นิ่มและอ่อนตัว  ดังนั้นหมากจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ  ปลูกง่าย  การปฏิบัติดูแลรักษาไม่นุ่งยาก  โรคแมลงรบกวนน้อย  ลงทุนไม่สูง  แต่การที่จะนำหมากไปขายนั้นจึงจะต้องทำการผ่าหมาก  และนำไปตากแห้งเพื่อทำเป็นหมากแห้งจะขายได้ราคาดีกว่านำไปขายในรูปแบบหมากสด  การผ้าหมากในปัจจุบันนั้นยังคงต้องใช้แรงงานคนในการผ่าอยู่  ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานคนมากในขั้นตอนนี้  รวมทั้งผู้ที่ผ่าหมากได้ดีนั้นต้องมีความชำนาญในการผ่าหมากจึงจะได้หมากที่ผ่าออกมาแล้วมีลักษณะสวย  ขายได้ราคาถึงแม้ว่าผู้ผ่าจะมีความชำนาญแต่การผ่าในระยะเวลานานๆ นั้น  อาจเกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ  มีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  และเนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทยมีการปลูกหมากเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังมีการทำหมากแห้งเพื่อส่งขายให้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง

การทำหมากแห้งนั้นจะนำหมากสดมาผ่าตามแนวนอนแล้วนำไปตากแดด  เมื่อหมากแห้งเนื้อหมากก็จะหลุดออกจากเปลือก  แต่ถ้าไม่ผ่าตามแนวนอนเมื่อนำไปตากแดดหมากก็ไม่หลุดออกจากเปลือก  อีกทั้งยังถูกตัดราคาจากผู้ซื้อ  ปัจจุบันแรงงานคนที่จะผ่าหมากนั้นหายากทำให้การส่งหมากแห้งขายในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  การนำเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการผ่าผลหมากให้ได้ผลดีและรวดเร็ว  ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการผ่าผลหมาก  และผู้ที่ควบคุมเครื่องไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญในการผ่า  และการผ่าผลหมากด้วยเครื่องผ่าผลหมากนั้นยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้น  และเครื่องจักรสามารถผ่าผลหมากได้สม่ำเสมอทำให้ประสิทธิภาพในการผ่าไม่ลดลงแม้จะทำงานเป็นระยะเวลานานๆ

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

18

 1. ลดระยะเวลาในการผ่าผลหมากให้สั้นลง
 2. ทดแทนแรงงานคนที่หายาก
 3. มีความปลอดภัย
 4. บำรุงรักษาได้เอง  อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องไม่ซับซ้อน

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

 1. ออกแบบและสร้างขึ้นสามารถผ่าผลหมากได้ตามแนวนอน  และผ่าผลหมากได้หลายขนาดโดยไม่ต้องมีการคัดขนาด
 2. สามารถเคลื่อนย้ายและทำงานได้สะดวก
 3. ทำงานควบคุมเครื่องเพียงคน  1  คน
 4. มีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน

รางวัลเชิดชูเกียรติ เครื่องเหลาทางมะพร้าว

19ชื่อนักประดิษฐ์

ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  แกล้วกล้า

ที่อยู่  46/49  ถนนตากสินมหาราช  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นและมีประโยชน์หลายอย่าง  เช่น  นำน้ำมะพร้าวมาดื่ม  เนื้อมะพร้าวมารับประทาน  ทั้งรับประทานเนื้อสดๆ  หรือนำมาคั้นเป็นกะทิใส่ในอาหารคาวหวานได้หลายอย่างแล้ว  กะลามะพร้าวยังสามารถนำมาทำเครื่องประดับ เช่นสร้อยคอ  สร้อยแขน  แหวน  กำไล  เข็มขัด  เปลือกของลูกมะพร้าวสามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้  ยอดอ่อนของมะพร้าวก็สามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างเช่น แกงไก่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อน ยำยอดมะพร้าวอ่อน  ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง  เยื่อหุ้มต้นมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าได้  ลำต้นสามารถทำเป็นเก้าอี้ได้ใบสามารถนำมาสานปบลาตะเพียน  ตั๊กแตน  และห่อขนมได้  ที่สำคัญมีส่วนของมะพร้าวอีกอย่างที่มีบทบาทและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  นั่นคือ  “ไม้กวาดทางมะพร้าว”  ซึ่งเป็นการแยกส่วนออกจากก้านนับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักคิดหาวิธีสิ่งประดิษฐ์จนสำเร็จและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนรุ่นลูกรุ่นหลานจากที่คณะผู้จัดได้ศึกษากระบวนการจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าว  พบว่าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบโดยเฉพาะการเหลาทางมะพร้าวแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทำนั้นต้องใช้เวลามากคิดโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งสามารถเหลาได้เพียง 5-6 ก้านเท่านั้นเอง  ไม้กวาดทางมะพร้าว 1 อันใช้ทางมะพร้าวประมาณ 200 ก้าน (ขึ้นอยู่แต่ละชุมชน)  นั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 40 นาที  จึงจะได้ไม้กวาดหนึ่งอัน  คณะผู้จัดทำจึงได้คิดหาวิธีเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบส่วนนี้ให้ใช้เวลาน้อยลง จึงได้สร้างเครื่องเหลาทางมะพร้าวขึ้นมา

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

 1. นำเอาส่วนของมะพร้าวมาเพิ่มมูลค่า
 2. ประหยัดเวลาแต่ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 25 ก้าน/นาที
 3. ปลอดภัยในการใช้งาน

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

 1. ใช้มอเตอร์ขนาด  ¼  แรงม้า  220  โวลท์  เป็นต้นกำลังใช้ลูกยางขนาดเส้นผ่าศูนย์-กลาง 69 มม. เป็นตัวดึงก้านมะพร้าวผ่านคมตัด
 2. คมตัดใช้วัสดุ   SKD 11
 3. เจาะรูตรงกลางขนาดตั้งแต่2 – 5  มม. (ขึ้นอยู่กับก้านมะพร้าว)
 4. ชุดประกอบลูกยางมีสปริงเป็นตัวช่วยกดให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างลูกยางสองลูก

รางวัลเชิดชูเกียรติ เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

211ชื่อนักประดิษฐ์

นายเฉลิมวิทย์    ปสันตา

ที่อยู่  ๑/๑  หมู่  ๑๔  ถนนหางน้ำสาคร – หนองโพ  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๑๔๐

 ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิคค้นฯ

เพื่อต้องการนำเครื่องมือนี้  ไปปลูกอ้อยถือเป็นการเตรียมพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพไว้ปลูกให้กับชาวไร่ คู่สัญญาของเกษตรกร  และต้องการให้มีอ้อยที่มีคุณภาพเข้าหีบที่โรงงาน

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพของลำอ้อยในแปลงชาวไร่ให้ดียิ่งขึ้น  และมีการไว้ตอได้นาน

๒. ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

๓. ชาวไร่มีการใช้พื้นที่ปลูกอ้อยในไร่น้อยลงจากเดิม

๔. เป็นโครงการธนาคารพันธุ์อ้อย  เพื่อมีการส่งต่อให้กับชาวไร่รายอื่น ๆ  ที่อยู่ในคู่สัญญาของเกษตรกรไทยและในเครือ

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

๑. เป็นการปลูกรุ่นใหม่ที่มีการต่อยอดจากเครื่องเดิม ๆ  ที่มีการแนะนำส่งเสริมให้กับชาวไร่คู่สัญญาของเกษตรไทยและในเครือ20

๒. เป็นเครื่องมือสำหรับปลูกอ้อย  เพื่อไว้เป็นพันธุ์อ้อยให้กับชาวไร่ไว้ปลูกในปีถัดไป  จะได้อ้อยที่มีคุณภาพ  เพราะนำพันธุ์ดี ๆ  ไปปลูก  อ้อยก็ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม

๓. สามารถกำหนดระยะการลงของท่อนพันธุ์อ้อย  โดยท่อนพันธุ์จะยาวช่วง  ๒๐ – ๒๒  ซม.แต่ละท่อนห่างกัน  ๖๐  ซม. (แนะนำให้กับชาวไร่คู่สัญญา)

๔. เครื่องปลูกนี้ปลูกได้จำนวนพื้นที่มากกว่า  ๑๕   ไร่/วัน  (ถ้ามีการเตรียมการคัดลำอ้อยที่มีคุณภาพดี ๆ  ขนาดลำตั้งแต่  ๒๙  มิลลิเมตร  ขึ้นไปไว้ก่อนปลูกโดย  ๑  ไร่ จะใช้พันธุ์อ้อยปลูกจริง  ๔๐๐–๔๒๐กิโลกรัม/ไร่เท่านั้น

รางวัลเชิดชูเกียรติ กับดักหนู

22ชื่อนักประดิษฐ์

นายมังกร    สุพรรณชาติ

ที่อยู่  ๑๖๓/๑  หมู่  ๙   ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๑๐

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิคค้นฯ

หนูเป็นสัตว์ที่สร้างปัญหามากมายแก่มนุษย์ทั้งโดยตรงและทางอ้อม  ทั้งกัดกินพืชผลทางการเกษตร  เครื่องใช้ต่าง ๆ  และยังเป็นพาหะของโรคร้ายต่าง ๆ  เช่น  โรคฉี่หนูเป็นต้น  การกำจัดหนูจึงเป็นภาระค่อนข้างมาก  เพราะว่าหนูเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้เร็ว  และสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก  จึงมีแนวคิดที่สร้างกับดักหนูนี้ขึ้นมา  เพราะสามารถดักหนูได้ครั้งละมาก ๆ

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

๑. สามารถดักหนูได้ครั้งละมาก ๆ

๒. ไม่ทำให้หนูหรือสัตว์ที่ดักได้บาดเจ็บหรือตาย  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจะทำร้ายหรือฆ่าหนูเพียงต้องการดักแล้วนำไปปล่อยที่อื่น

๓. วัสดุที่ใช้สร้างหาซื้อได้ในท้องถิ่น ชิ้นส่วน กลไกต่าง ๆ  ไม่สลับซับซ้อน  สามารถสร้างใช้เองได้

๔. สามารถนำไปต่อยอดสร้างไปดักสัตว์อื่นแล้วนำไปปล่อย  เช่น  นกพิราบ  ฯลฯ

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

๑. ด่านแรกมีช่องให้หนูเข้าสองช่อง  มีประตูเป็นแผ่นไม้กลึงคล้ายลูกสะบ้ากลิ้งไปมาบนรางโดยเปิดช่องทีละช่อง  ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยกระดานหกภายในตู้

๒. เมื่อหนูเห็นเหยื่ออยู่ภายในกรงก็จะพยายามเข้าไปกิน  โดยเข้าทางช่องที่เปิดอยู่  เมื่อเข้าไปแล้วจะเหยียบพื้น  ซึ่งมีลักษณะเป็นกระดานหก  ทำให้ลูกสะบ้าเลื่อนไปปิดช่องที่หนูเข้าไป  เมื่อหนูเห็นช่องปิดก็จะหาทางออก  โดยจะดันซี่ลวดที่กันด่านสองไว้เปิดออกทำให้หนูเข้าไปอยู่ในกรง  (ซี่ลวดของด่านที่สองจะปิดเองโดยอาศัยน้ำหนัก ของซี่ลวดเอง)  จึงทำให้หนูไม่สามารถย้อนกลับได้  จึงถูกขังอยู่ในกรงตาข่าย

๓. เมื่อหนูตัวต่อไปมาเห็นช่องอีกช่องที่เปิดอยู่ก็จะเข้าไป  และจะมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันกับหนูตัวแรก  โดยเข้าไปอยู่ในกรงเดียวกัน

๔. กับดักหนูที่สร้างขึ้นมานี้ไม่ทำให้หนูหรือสัตว์ที่ดัก  บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายเหมือนกับดักทั่วไปสามารถต่อยอดดัดแปลงไปดักสัตว์อื่น ๆ  เพื่อจุดประสงค์อื่นได้