รางวัลเชิดชูเกียรติ กับดักหนู

22ชื่อนักประดิษฐ์

นายมังกร    สุพรรณชาติ

ที่อยู่  ๑๖๓/๑  หมู่  ๙   ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๑๐

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิคค้นฯ

หนูเป็นสัตว์ที่สร้างปัญหามากมายแก่มนุษย์ทั้งโดยตรงและทางอ้อม  ทั้งกัดกินพืชผลทางการเกษตร  เครื่องใช้ต่าง ๆ  และยังเป็นพาหะของโรคร้ายต่าง ๆ  เช่น  โรคฉี่หนูเป็นต้น  การกำจัดหนูจึงเป็นภาระค่อนข้างมาก  เพราะว่าหนูเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้เร็ว  และสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก  จึงมีแนวคิดที่สร้างกับดักหนูนี้ขึ้นมา  เพราะสามารถดักหนูได้ครั้งละมาก ๆ

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

๑. สามารถดักหนูได้ครั้งละมาก ๆ

๒. ไม่ทำให้หนูหรือสัตว์ที่ดักได้บาดเจ็บหรือตาย  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจะทำร้ายหรือฆ่าหนูเพียงต้องการดักแล้วนำไปปล่อยที่อื่น

๓. วัสดุที่ใช้สร้างหาซื้อได้ในท้องถิ่น ชิ้นส่วน กลไกต่าง ๆ  ไม่สลับซับซ้อน  สามารถสร้างใช้เองได้

๔. สามารถนำไปต่อยอดสร้างไปดักสัตว์อื่นแล้วนำไปปล่อย  เช่น  นกพิราบ  ฯลฯ

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

๑. ด่านแรกมีช่องให้หนูเข้าสองช่อง  มีประตูเป็นแผ่นไม้กลึงคล้ายลูกสะบ้ากลิ้งไปมาบนรางโดยเปิดช่องทีละช่อง  ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยกระดานหกภายในตู้

๒. เมื่อหนูเห็นเหยื่ออยู่ภายในกรงก็จะพยายามเข้าไปกิน  โดยเข้าทางช่องที่เปิดอยู่  เมื่อเข้าไปแล้วจะเหยียบพื้น  ซึ่งมีลักษณะเป็นกระดานหก  ทำให้ลูกสะบ้าเลื่อนไปปิดช่องที่หนูเข้าไป  เมื่อหนูเห็นช่องปิดก็จะหาทางออก  โดยจะดันซี่ลวดที่กันด่านสองไว้เปิดออกทำให้หนูเข้าไปอยู่ในกรง  (ซี่ลวดของด่านที่สองจะปิดเองโดยอาศัยน้ำหนัก ของซี่ลวดเอง)  จึงทำให้หนูไม่สามารถย้อนกลับได้  จึงถูกขังอยู่ในกรงตาข่าย

๓. เมื่อหนูตัวต่อไปมาเห็นช่องอีกช่องที่เปิดอยู่ก็จะเข้าไป  และจะมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันกับหนูตัวแรก  โดยเข้าไปอยู่ในกรงเดียวกัน

๔. กับดักหนูที่สร้างขึ้นมานี้ไม่ทำให้หนูหรือสัตว์ที่ดัก  บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายเหมือนกับดักทั่วไปสามารถต่อยอดดัดแปลงไปดักสัตว์อื่น ๆ  เพื่อจุดประสงค์อื่นได้