รางวัลเชิดชูเกียรติ เครื่องเหลาทางมะพร้าว

19ชื่อนักประดิษฐ์

ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  แกล้วกล้า

ที่อยู่  46/49  ถนนตากสินมหาราช  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นและมีประโยชน์หลายอย่าง  เช่น  นำน้ำมะพร้าวมาดื่ม  เนื้อมะพร้าวมารับประทาน  ทั้งรับประทานเนื้อสดๆ  หรือนำมาคั้นเป็นกะทิใส่ในอาหารคาวหวานได้หลายอย่างแล้ว  กะลามะพร้าวยังสามารถนำมาทำเครื่องประดับ เช่นสร้อยคอ  สร้อยแขน  แหวน  กำไล  เข็มขัด  เปลือกของลูกมะพร้าวสามารถนำมาปลูกต้นไม้ได้  ยอดอ่อนของมะพร้าวก็สามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างเช่น แกงไก่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อน ยำยอดมะพร้าวอ่อน  ยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง  เยื่อหุ้มต้นมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าได้  ลำต้นสามารถทำเป็นเก้าอี้ได้ใบสามารถนำมาสานปบลาตะเพียน  ตั๊กแตน  และห่อขนมได้  ที่สำคัญมีส่วนของมะพร้าวอีกอย่างที่มีบทบาทและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  นั่นคือ  “ไม้กวาดทางมะพร้าว”  ซึ่งเป็นการแยกส่วนออกจากก้านนับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่คนไทยเรารู้จักคิดหาวิธีสิ่งประดิษฐ์จนสำเร็จและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนรุ่นลูกรุ่นหลานจากที่คณะผู้จัดได้ศึกษากระบวนการจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าว  พบว่าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบโดยเฉพาะการเหลาทางมะพร้าวแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทำนั้นต้องใช้เวลามากคิดโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งสามารถเหลาได้เพียง 5-6 ก้านเท่านั้นเอง  ไม้กวาดทางมะพร้าว 1 อันใช้ทางมะพร้าวประมาณ 200 ก้าน (ขึ้นอยู่แต่ละชุมชน)  นั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 40 นาที  จึงจะได้ไม้กวาดหนึ่งอัน  คณะผู้จัดทำจึงได้คิดหาวิธีเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบส่วนนี้ให้ใช้เวลาน้อยลง จึงได้สร้างเครื่องเหลาทางมะพร้าวขึ้นมา

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

  1. นำเอาส่วนของมะพร้าวมาเพิ่มมูลค่า
  2. ประหยัดเวลาแต่ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 25 ก้าน/นาที
  3. ปลอดภัยในการใช้งาน

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

  1. ใช้มอเตอร์ขนาด  ¼  แรงม้า  220  โวลท์  เป็นต้นกำลังใช้ลูกยางขนาดเส้นผ่าศูนย์-กลาง 69 มม. เป็นตัวดึงก้านมะพร้าวผ่านคมตัด
  2. คมตัดใช้วัสดุ   SKD 11
  3. เจาะรูตรงกลางขนาดตั้งแต่2 – 5  มม. (ขึ้นอยู่กับก้านมะพร้าว)
  4. ชุดประกอบลูกยางมีสปริงเป็นตัวช่วยกดให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างลูกยางสองลูก

หนึ่งความคิดบน “รางวัลเชิดชูเกียรติ เครื่องเหลาทางมะพร้าว

ปิดการแสดงความเห็น