รางวัลที่ 1 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

14ชื่อนักประดิษฐ์

นายเกรียงศักดิ์     งามแสน

ที่อยู่ 41  หมู่  15  ต.ชานุมาน  อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ  37210

ภูมิหลังและเป้าหมายของการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ

มีกรีดยางพาราที่ใช้อยู่ทั่วไป  ไม่มีชิ้นส่วนที่ช่วยป้องกันการบาดลึกเกินไปของคมมีดและปรับความหนาบางของรอยกรีดโดยตรงได้  การกรีดยางพาราให้ได้รอยกรีดที่ถูกลักษณะและตรงตามความต้องการจึงขึ้นอยู่กับความชำนาญเพียงอย่างเดียวแต่มีดกรีดยางพาราที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา  มีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการกรีดลึกเกินไปโดยตรง  และสามารถปรับตั้งคมมีดให้เกิดรอยกรีดที่หนา/บางตามที่ต้องการได้  โดยที่เกษตรกรไม่ต้องใช้ความชำนาญมากนัก  อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรกรีดยางพาราได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และลดปัญหาหน้ายางเสียหายและได้ผลผลิตที่ยาวนาน

ประโยชน์ในด้านการเกษตร

 1. ใช้กรีดยางได้สะดวกรวดเร็ว  หน้ายางไม่เกิดความเสียหาย
 2. ช่วยให้ต้นยางพาราของเกษตรกรรักษาสภาพที่สามารถให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและยาวนานยิ่งขึ้น

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน

   1. มีอุปกรณ์ช่วยป้องกันการบาดลึกเกินไปของคมมีดได้โดยตรง
   2. สามารถปรับความลึก  ความหนาบางของการกรีดลำต้นยางพาราได้
   3. สามารถสำรองและเปลี่ยนใบมีดได้
   4. ใช้งานง่าย  ไม่ต้องฝึกนาน

15 16

หนึ่งความคิดบน “รางวัลที่ 1 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

ปิดการแสดงความเห็น